Zgłoszenie

Sprawą formalną, potrzebną do zamieszkania w naszym Domu jest wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej w siedzibie Domu DALFAS  oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pobytu w placówce tego typu (z oceną aktualnego stanu zdrowia, wskazaniami do leczenia, rehabilitacji),

Osoby zainteresowane, po wcześniejszym umówieniu terminu, zapraszamy do osobistego odwiedzenia Domu DALFAS

kontakt: 500 688 939

Prosimy o przygotowanie i dostarczenie niżej wymienionych dokumentów:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
Dokument potwierdzający ubezpieczenie
Dokumenty medyczne( np. wypisy szpitalne)
Karta zgłoszenia