ŚWIĘTA RITA

Boże, Ty w swej miłości i dobroci pozwalasz św. Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach naszego życia. Przed Tobą klękam, najlepszy Ojcze, będąc w takiej sytuacji, i wraz ze św. Ritą proszę o Twoją łaskę.

Święta Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś, czym jest cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz jak trudno jest nieść codzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samotności. Dlatego proś ze mną, św. Rito, o siłę do dźwigania mojego krzyża z Chrystusem. A jeśli jest taka wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczególnie proszę, abym Tobie dziękując i Ciebie chwaląc, wraz z Tobą wielbił nieskończone miłosierdzie Boga.

Amen.