Oczekujemy cz. 3

Pośród różnych przygotowań do Bożego Narodzenia nasi mieszkańcy nie zapominają także o przygotowaniu duchowym. Wizyta ks. proboszcza Józefa Mikołajczaka z sakramentami świętymi jest tego najlepszym dowodem.