Nasze bezpieczeństwo

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym Domu wprowadzamy zalecenia wydane przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu:

Placówki obowiązane są:
– wdrożyć szczególne zasady higieny osobistej oraz powierzchni, sprzętu i wyposażenia placówki,
– ograniczyć aktywność poza terenem placówki przez osoby w nich zamieszkujące tylko do sytuacji tego wymagających,
– maksymalnie ograniczyć przebywanie na terenie placówek osób na co dzień w nich niezamieszkujących;
– monitorować stan zdrowia personelu oraz osób korzystających ze schronienia w placówce oraz bezwzględnie nie dopuszczać przychodzenia do pracy pracownikom wykazującym objawy przeziębienia lub grypy;
– ograniczyć jeżeli to możliwe, kadrę obecną w placówce poprzez np. umożliwienie pracy zdalnej pracownikom biurowym;
– w sposób szczególny organizować życie zbiorowe osób przebywających w placówkach poprzez ograniczenie wzajemnego kontaktu oraz unikanie spotkań grupowych,